Avrupa Birliği’nin desteklemiş olduğu Güçlü Kadınlar için Sivil Toplum Diyaloğu Projesi üçüncü uluslararası proje faaliyetlerini 20-23 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Lİtvanya’nın başkenti Vilnius’da gerçekleştirilmiştir. Çalışma 5 Eston, 5 Çek, 6 Türk ve 20 Litvan STK temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası proje faaliyeti iki aşamalı olarak gerçekleşmiştir.

Birinci aşamada her eş-başvuran, yerel STK'ların ülkelerindeki kadınlar hakkında oluşturdukları e-platform ve ağ çalışma yöntemlerini, kadınların kamuoyunu etkileme güçlerini, lobi ve savunuculuk faaliyetlerini ve kamu-STK danışma mekanizmalarını anlatmıştır.

İkinci aşamada ‘’AB adayı TÜRKİYE’’ konferansı düzenlenmiştir. Konferansı dernek başkanı Sn. Berrin YEGEN vermiştir. Konferansın konusu Türkiye’nin AB serüveni, Adaylık süreçleri, Müktesebat görüşmeleri vb olmuştur. Konferans katılımcıları soru cevap şeklinde konferansa aktif olarak dâhil olmuşlardır.

Çalışmanın ikinci gününe Litvanya Parlamentosu başkan yardımcısı Sn. Paulius SAUDARGAS, proje katılımcılarını makamında kabul etmiş ve proje brifingi verilmiştir.

Editör: Tunahan Kalender