İSTANBUL (DHA) - Pandemi ile başlayan ve dünya ticaretini etkileyen tedarik krizi lojistik sektöründeki olumsuz etkilerini sürdürüyor. Tedarik krizinin ortaya çıkmasıyla artan taşıma maliyetleri başta deniz yolu olmak üzere lojistik trafiğine etki ediyor. 2021’in son çeyreğinde düzelme göstermeye başlayan tedarik krizi çözülmeye başlarken 2022’nin toparlanma yılı olması bekleniyor. Tedarik krizi ve global deniz yolu ticareti hakkında görüşlerini paylaşan Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi (Ticari) Fatih Baş, “Tedarik krizi her geçen gün çözüme kavuşuyor. Fakat sektöre ve maliyetlere yansımasını görmemiz 2022 sonunu bulabilir” açıklamasında bulundu.

2020 yılında başlayan Covid-19 pandemisi tüm yaşantımızı etkilediği gibi dünya ticaretini de derinden etkiledi. Özellikle Çin merkezli üretilen ve her yıl yüzde 4 oranında üretimi artan konteynerler lojistik sektörünün en önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Pandemi ile aksayan üretimlerin sonucunda lojistik sektörü iki yıla yakın süredir “Tedarik Krizi” ile mücadele ediyor. Dünya ticaretinin sekteye uğraması ve pandeminin neden olduğu belirsizlik ile üretimi durma noktasına gelen konteynerler lojistik sektöründe global bir krize yol açtı. Küresel lojistik ağında yüzde 80’in üzerinde hacmi karşılayan deniz yolu ticareti bu krizin katlanmasına neden oluyor. Yaşanan “Konteyner Kıtlığı” ve artan talebin sonucunda zaman zaman bölgeye göre maliyetlerin on kata kadar arttığı lojistik sektörü küresel ticaret akışına da dokunarak domino etkisi yaratıyor.

2021’in son çeyreğiyle birlikte çözülme sinyalleri gösteren tedarik krizinin 2022 sonunda tam anlamıyla çözüleceği ön görülüyor. Lojistik sektörünün yaşadığı bu krizin etkilerini yorumlayan Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi (Ticari) Fatih Baş, tedarik krizi ve çözümü sonrasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

TEDARİK KRİZİ 2022 İLE ÇÖZÜLECEK

Tedarik krizi hakkında konuşan Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi (Ticari) Fatih Baş, “Hiç kuşkusuz lojistik ve tedarik zinciri sektörü olarak pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri olduk. Sektörün doğası gereği dünya ticaretiyle ve paydaşlarımızın ticari faaliyetleriyle paralel bir çizgide ilerliyoruz. Ticaretin aksadığı, arz-talep dengesizliğinin ortaya çıktığı ve zaman zaman birçok sektörün durduğu bir dönemde sektör olarak büyük bir kriz daha yaşadık. Çin ve Asya merkezli üretilen konteynerler lojistik faaliyetleri içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Üretimin durması doğrudan konteyner üretimini de aksattı. Yapısı gereği hiçbir şekilde aksamayan, bir an bile dinlenmeyen sektörümüz için bu tür belirsizlik ve kriz durumları çok büyük zararlar getirir. Yaşanan tedarik krizini de bu şekilde değerlendirebiliriz. Deniz yolu gibi lojistik trafiğinin yüzde 80’inden fazlasına ev sahipliği yapan bir taşıma modunun kilitlenmesine yol açtı. 2020 yılında net çözümler olmasa da 2021 krizin çözümü açısından verimli bir yıldı. Özellikle son çeyrekte önemli düzelmeleri takip ettik ve bunun maliyetlere etkisini de görme imkanı bulduk. Pandemi döneminde yaşadığımız kriz ile beraber özellikle denizyolu taşımacılığında aksaklıklar meydana gelmiş olsa da karayolu, havayolu ve demiryolu gibi alternatif taşıma modlarının önemini arttırdığını ve lojistik operasyonlarda esnekliğin önemini bir kez daha gözlemledik. Globelink Ünimar olarak, sunduğumuz lojistik çözümlerimizde denizyolu taşımacılığını sıklıkla kullanan bir şirketiz. Sektörümüzün tamamında olduğu gibi bu krizin etkilerini biz de hissetsek de sürece hızlı bir şekilde adapte olarak sunduğumuz hızlı, güvenilir ve esnek lojistik çözümlerimizle müşterilerimizin yüklerini istedikleri her noktaya güvenle teslim etmeye devam ettik. Geldiğimiz noktada özellikle 2021’in son çeyreğindeki gelişmelerden memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. 2022 itibariyle de krizin çözümüne ilişkin düzelmeler görebiliyoruz, öngörümüz bu krizin 2022’nin sonunda ortadan kalkacağı yönünde” dedi.

“KRİZİN ÇÖZÜMÜYLE MALİYETLER AZALACAK VE TAŞIMA BEDELLERİ DÜŞECEK”

Tedarik krizinin çözümünün ardından yaşanacak gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşan Baş, “Maalesef tedarik krizinin etkilerini Asya’dan Avrupa’ya olan taşımalarda zaman zaman on katın üzerine çıkan maliyetlerde gördük. Sürekli vurguladığımız gibi lojistik sektörü diğer tüm sektörler için kilit bir paydaş rolünü üstleniyor, yaşadığımız süreçte de sektörümüzün ticaret ve üretim ekseninde kilit bir konumda olduğunu deneyimledik. Güncel gelişmeler ışığında tedarik krizinin 2022 sonunda ortadan kalkacağını öngörüyoruz. Fakat krizin etkilerinin tam anlamıyla maliyetlere yansıması zaman alacaktır. Bu süreçte çok hızlı bir düzelme yerine çeyrek bazlı düzelmeler ile maliyetlerin düşmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Krizin etkilerinin bittiği takvim olarak 2022’nin son çeyreğini işaret edebiliriz. Özellikle konteyner krizi özelinde daha geniş kapsamlı bir üretim ile bu sürecin daha hızlı gelişeceği kesin” diye konuştu.

Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an global ticaret ve dolayısıyla lojistik trafiği çok büyük bir talep mesajı veriyor. Gerekli üretimin sağlanması ve tedarik krizinin çözülmesi lojistik sektörünün ve doğrudan dünya ticaretinin hızını etkileyecektir. Globelink Ünimar olarak bizler içinden geçtiğimiz zorlu döneme rağmen 2021’i hedeflerimizin üzerinde kapattık. 2022 yılında da depolama, yurtiçi taşımacılık & parsiyel dağıtım ve katma değerli servislere ağırlık vermeyi, bu kapsamda da potansiyel müşterilere erişerek müşteri ağımızı genişletmeyi, hizmet ağımıza uçtan uca çözümleri dahil etmeye devam edeceğiz. Hem tedarik krizinin çözümü hem de global ticaret hacminin artması bizim için olumlu bir yıl olacağını gösteriyor.”

Kaynak: dha