Ardeşen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önce alımı yapılacağı duyurulan 2 geçici erkek işçi alımı başvurularının başvuru şartlarını taşıyan yeterli müracaat olmadığından başvuru süresi uzatıldı. Ayrıca başvuru şartları ile çalışma süresinde bazı değişikliğe de gidildiği öğrenildi.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 26 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Ardeşen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilir. Mülakatlar ise aynı yerde 2 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI (GENEL ŞARTLAR)

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karsı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

DİĞER HUSUSLAR (ÖZEL ŞARTLAR)

4 Yıllık Yükseköğretim Kurumundan Eğitim Fakültesi Bölümlleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak.

2- ÖSYM tarafından 2020 ve sonrası yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. (İlan sonucunda alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişi, geçerli KPSS 93 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.)

3- Bilgisayar programlarını iyi kullanabilmek. Varsa bilgisayar sertifikası tercih sebebidir.

4- Başvuru tarihi itibariyle Ardeşen'de ikamet ediyor olmak.

5- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.

7- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak..

8- Geçici Personel olarak sadece 2 erkek personel alınacaktır.

BAŞVURU VE MÜLAKAT SONRASI

1- Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş.

2- Diploma veya mezuniyet belgesi

3- Nüfus cüzdanı tasdikli sureti

4- KPSS P3 puanını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı

5- Adli sicil kaydı

6- Bir adet vesikalık fotoğraf

7- Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

8- Sağlık Raporu (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)

9-Ehliyet sureti

10-Varsa sertifika ve iş deneyim belgeleri

11-Aile kayıt örneği

12-Başvuru evrakları başvuru sahipleri tarafından bizzat elden teslim edilmelidir. Posta, kargo, e-mail olarak vs gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

Not: Adaylar evraklarını 22.08.2022 - 26.08.2022 tarihleri arasında Ardeşen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartlar uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımı yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

Not: Belgelerin asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopilerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından aslı gibidir kaşesi vurulup asılları iade edilecektir.

Editör: Tunahan Kalender