Rize Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl ve İlçe Müdürlüklerine, temizlik işlerinin yürütülmesi amacıyla, Toplum Yararına Program kapsamında Rize Merkez için 3, Ardeşen için 2, Çayeli ve Fındıklı için 5’er olmak üzere toplam 15 adet Temizlik Görevlisi alımı yapılacak.

17 Ekim’de başlayan başvurular 21 Ekim 2022 Cuma günü (Saat: 23.59) akşamına kadar devam edecek. Başvurular İŞKUR şubeleri ile internet üzerinden http://esube.iskur.gov.tr ve E-Devlet ALO-170 üzerinden yapılacak. TYP başvuru tarihi itibariyle SGK'lı olmayan kişiler başvuruda bulunabilecek.

Noter kurası 26 Ekim 2022 Çarşamba günü çekilecek.

İşe girmeyen hak kazanacak adaylar 1 Kasım 2022 ile 15 Mart 2023 tarihleri arasında istihdam edilecek.

TYP’DEN BİR KİŞİ EN FAZLA 9 AY ÇALIŞABİLECEK. 27 EYLÜL 2017’DEN SONRA BUGÜNE KADAR TYP’DEN 9 AY ÇALIŞAN KİŞİLER BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK

27 Eylül 2017 tarihinden sonra TYP’den 9 ay ve daha fazla süre ile çalışanlar azami çalışma sürelerini tamamlamış kabul edilip, bir daha TYP’den çalışma imkânı bulunmuyor. 27 Eylül 2017 tarihinden sonra TYP’de 9 aydan daha az çalışmış olanlar ise en fazla 9 ay çalışabilecek. Örneğin 27 Eylül 2017 tarihinden bugüne kadar TYP’den 6 ay çalışan bir kişi bugünden sonra uygulamadaki yönetmeliğe göre TYP’de en fazla 3 ay çalışabilecek. Belirtilen tarihten sonra TYP’den 8 ay çalışan kişi ise TYP’den en fazla 1 ay daha çalışabilecek.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 5 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

KATILIMCI YASAKLILIK DURUMLARI NELERDİR VE YASAKLILIK SÜRESİ NE KADARDIR?

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

Editör: Medya Laz