Çay Bahçesinde Erkek Cesedi Bulan Baba Oğul Olay Anını Anlattı Çay Bahçesinde Erkek Cesedi Bulan Baba Oğul Olay Anını Anlattı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından girişimcilik ve genç istihdamı teknik destek programı kapsamında hazırlanan “Rize İl Sağlık Müdürlüğü Mental ve Nöropsikiyatrik Ruh Sağlığı Hizmetleri Eğitim ve Danışmanlık Projesi” Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından destek almayı hak kazandı.

Kurumdan yapılan açıklamada proje ile Nöropsikiyatrik testler eğitimi ve WAIS-R yetişkin zekâ testi eğitiminin ülkemizdeki kalkınma ajanslarınca ilk kez Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği belirtilip, Müdürlüğe Nöropsikiyatrik alanda büyük bir güç kazandıracağının düşünüldüğü kaydedilerek, “İlimiz sağlık tesislerinde hali hazırda uygulanamayan Nöropsikiyatrik Testler Eğitimi, WAIS-R Yetişkin Zekâ Testi Eğitimi ile Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirilecek proje sayesinde il genelindeki tüm mesleki çalışanlara verilecek sertifikalı eğitim ile uygulanabilecek, bu nedenle vatandaşlarımızın il dışına veya özel sağlık kuruluşlarına başvurmalarına gerek kalmayacaktır. Nöropsikiyatrik testlerin ilimizde uygulanması ile beraber bu testin sonucunda oluşan rapor ile özellikle demans, deliryum, depresyon gibi hastalıkların ayırıcı tanısı ve unutkanlık sorunu hangi alanlarda ve ne ağırlıkta olduğu konusunda bilgi sağlanabilecektir. Hekimin hastanın tedavisini yönlendirme ve takip süreci konusunda önemli katkı sağlayacaktır. Bu testin uygulanması psikiyatri, nöroloji ve beyin cerrahi alanlarının birbiri ile eşgüdüm halinde çalışmasında büyük fayda arz edecektir.

Editör: Fatma Dereci