Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörlüğü, üniversiteye bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalıştırılmak üzere 9 erkek geçici işçi alımı yapacak.

Adayların 19 Eylül Pazartesi ve 20 Eylül Salı günü üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir.

RTEÜ’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere 9 (dokuz) erkek geçici işçi alımı yapılacaktır. 1. Dönem 2022 Ekim, Kasım, Aralık ve 2. Dönem 2023 Ocak, Şubat, Mart olacaktır. Müracaat şartlarına durumu uyan erkek adayların, 19/09/2022 ile 20/09/2022 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

1. Sadece erkek adaylar başvurabilirler.

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran adaylar bu ilana başvurabilir. (19.09.2004 öncesi doğanlar)

3. Başvuru yapanların T.C. vatandaşı ve en az ilköğretim okulu mezunu (ilkokul mezunu dâhil) olmaları gerekir.

4. Alınacak geçici işçiler Üniversitemiz Merkez Kampüs ve Güneysu ilçesindeki bağlı birimlerinde temizlik ve çevre düzenlemesi ile ilgili işlerde istihdam edilecektir.

5. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır, işe alınma işlemleri iptal edilir.

6. İlan başvurusu kabul edilen işçiler için 22.09.2022 Perşembe günü saat 10.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kongre salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup 9 asıl ve 9 yedek işçi belirlenecektir. Ayrıca mülakat yapılmayacaktır.

7. Emekli, öğrenci (açık öğretim hariç), iş akdi askıda olanlar, adli sicil kaydı olanlar ve 2022 yılı içerisinde geçici işçi olarak Üniversitemizde çalışan adaylar bu alım için başvuru yapamazlar.

8. Başvuru tarihi itibari ile 50 yaşına dolduran kişiler bu ilana başvuramazlar. (19.09.1972 tarihinden sora doğanlar ilana başvurabilir.)

9. Noter kurası sonucunda işe girişe katılmaya hak kazananların listesi, belirlenen asil adaylardan istenilecek belgeler ayrıca konu ile diğer duyurular (http://www.erdogan.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır."

Editör: Tunahan Kalender