04-06 Mayıs 2023 tarihleri arasında Düzce / Melen Çayı'nda yapılacaktır.

Federasyonumuz 2023 yılı Rafting faaliyet programında yer alan " Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Yarışları" 04-06 Mayıs 2023 tarihleri arasında Düzce / Melen Çayı'nda yapılacaktır.


Ekip Listeleri 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 17:00'a kadar federasyonumuz resmi web sayfası 
https://kano.gov.tr/ personel otomasyon sistemi üzerinden kulüplerimize verilen şifre ile sisteme giriş yapılacaktır. 

Kulüplerimiz hafta içi mesai saatleri içerisinde personel otomasyon sistemi giriş şifrelerini federasyonumuz 0312 310 40 34 iletişim numarasından öğrenebilir / teyit ettirebilirler.


Organizasyona dair tüm detaylı bilgiler Yarışma bülteninde yer almaktadır.

1 TÜRKİYE RAFTİNG ŞAMPİYONASI 1. AYAK REGLAMANI Yer Melen Çayı / Düzce Tarih 04-06 Mayıs 2023 Teknik Toplantı Dokuzdeğirmen Köyü Saat 19:00 Son Başvuru 28.04.2023 Açılış töreni 04.05.2023 Perşembe günü saat 17:00 de, kapanış ve madalya töreni ise 06.05.2023 Cumartesi günü saat 17:00 de tüm idareci, antrenör ve sporcuların katılımı ile müsabakaların bitimini müteakip yapılacaktır. Takımlar törene; birer Rafting küreği, sporcular temsil ettikleri takım t-shirt veya eşofmanı, hakem ve görevliler ise kendilerine verilecek hakem t-shirt veya yağmurluk ile katılmak zorundadırlar.

 GENEL BİLGİLER

 Yarışmalar, R4 sınıfında, (14+yaş), aşağıdaki kategorilerde yapılacaktır. 14 Yaşından küçük sporcular yarışamazlar. Ancak Yarışma Tertip Kurulu yaş kategorilerini birleştirerek yapma veya yapmama kararı alabilir. U 19 Erkek U 23 Erkek Açık Yaş Erkek U 19 Bayan U 23 Bayan Açık Yaş Bayan U 19 Karma U 23 Karma Açık Yaş Karma a) Yarışmalar Rx, Slalom ve Nehir İnişi yarışmalarından oluşacak olup, 3 disiplin sonucunda alınan puanlar Genel Klasmanı belirleyecektir. Ancak yarış organizasyon kurulu tarafından herhangi bir disiplin yarışmalarının yapılamaması halinde yapılan disiplin yarışlarına göre puanlama yapılır. b) Takım numaraları kura ile belirlenecek olup, numara yazılı yelekler takımlara verilecek ve yarışma süresince bu yelekler kullanılacaktır. c) Yarışmalarda kulüpleri / bölgeleri temsil eden sporcular Türk Milli Takımını temsil eden ay yıldızlı forma v.b. kullanarak yarışamazlar. d) Takımlar WRF standartlarına uygun Rafting malzemeleri ile yarışmak zorundadırlar. Her botta mutlaka bir sporcuda throwing rope (kurtarma ipi), düdük, flipline (çevirici-yardımcı ip) ve nehir bıçağı bulundurulacaktır. Yarışamaya katılacak her botun, kendi kenar kurtarma ipi olması zorunludur. e) Yarışma Tertip Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmeye göre takımlar müsabakaya alınacaklardır. Uygun malzemesi olmayan sporcu veya takım kesinlikle yarışmaya alınmayacaktır. f) Yarışmalar Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Müsabaka talimatı ve Federasyonumuzun ve yarış organizasyon kurulu tarafından alınan kurallarına göre yapılacaktır.

BAŞVURU VE LİSTELERİN GÖNDERİLMESİ

Ekip listeleri 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 17.00’e kadar, federasyonumuz tarafından kulüplere verilen ŞİFRE ile https://kano.gov.tr/ adresinden personel otomasyon sistemine giriş yapılarak gönderilecektir. MÜSABAKAYA KATILIM ŞARTLARI a) Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2023 sezonu vizesinin yapılmış olması gerekmektedir. 2 b) Müsabakaya katılacak olan tescilli kulüpler ve ferdi lisansa sahip sporcular, bağlı bulundukları ilin gençlik ve spor il müdürlüğünden onaylı resmi kafile listelerini en geç 28.04.2023 saat 17.00’e kadar Federasyonun [email protected] mail adresine göndermek, teyidini almak ve listelerini Teknik Toplantıda teslim etmek zorundadırlar. Onaylı listesi olmayan takımlar müsabakaya alınmayacaktır. c) Lisanslar Kaptanlar-Teknik toplantısında müsabaka direktörüne teslim edilecek ve MHK tarafından kontrol edildikten sonra takımlara geri verilecektir. d) Ferdi lisans ile kulüp adına yarışılamaz. Ferdi lisansı olan sporcular ancak kendileri gibi ferdi lisansa sahip sporcularla bir takım oluşturup, il müdürlüğünden resmi onay aldıktan sonra yarışmaya katılabilirler. Bir sporcu ancak bir takım adına yarışmalara katılabilir. e) Kulüp sporcusu olmayıp ferdi lisanslı sporcular yarış organizasyon kurulu tarafından karar alınması halinde tasnif dışı yarışabilirler.

KAPTANLAR TOPLANTISI, HAKEM TOPLANTISI, LİSANS KONTROLÜ

 Takım kaptanı/antrenör ve hakem toplantısı tüm görevli ve hakemlerin katılımıyla yapılacak olup, toplantıya gelmeyen takım, görevli ve hakem yarışmada görevlendirilmeyecektir. İTİRAZ PROSEDÜRÜ Takımlar itirazlarını Rx, Slalom ve Nehir İnişi yarışmalarında resmi olmayan sonuçların açıklanmasından itibaren 15 dakika içerisinde Yarışma Tertip Kuruluna, slalom yarışması için ise, resmi olmayan sonuçların açıklanmasından sonra 20 dakika içerisinde Yarışma Tertip Kuruluna, 200 TL itiraz bedeli ile birlikte yazılı olarak yapacaktırlar. İtiraz bedeli Federasyon görevlisine tutanakla nakit ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret ilgiliye iade edilecektir. İtirazın geçersiz olması durumunda hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır. İtirazda bulunan takım itirazını ispat etmekle yükümlüdür, varsa video ve fotoğraf görüntüleri (anlaşabilir) geçerli olacaktır. İtirazlar Yarışma Tertip Kurulu tarafından değerlendirilerek, sonuç bir tutanak ile beraber itiraz edene bildirilir.

ÖDÜLLER

Yarışmalarda Genel Klasmanda en yüksek puanı alan ilk 3 takım sporcularına madalya verilecektir.

MALİ KONULAR

a) Yarışmaya İl dışından katılan ve yarışı tamamlayan 2 sporcu, 1 Antrenör olmak üzere toplam 3 kişiye harcırah ve yolluk federasyon tarafından merkez ödeme olarak yapılacaktır. b) Ödeme yapılamayan diğer antrenör ve sporcuların harcırahları ise kulüpleri veya bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince uygun görülmesi halinde karşılanabilir

GÜVENLİK

a) Sporcuların yüzme bilmeleri zorunlu olup; sporcular WRF standartlarına uygun Rafting malzemeleri ile yarışmak zorundadırlar. Yüzme bilmeyen sporcuları yarıştıran kulüplerin olası kazalarından Kano Federasyonu sorumlu olmayacaktır. b) Takım kaptanları ve antrenörler parkuru inceleyerek mevcut su şartlarında sporcularının beceri ve yeteneğinden emin olmadıkları durumda bunu Güvenlik ve Sağlık Kuruluna bildirecekler ve yarışmaya katılmayacaklardır. Güvenlik ve Sağlık Kurulu, bir sporcu veya takımı yetersiz gördüğü hallerde güvenlik açısından yarışmalara katılmasına izin vermeme yetkisine sahiptir. c) Emniyet tedbirlerine uymadığı tespit edilen takım veya sporcular yarışmaya alınmayacaktır. Herhangi bir şekilde yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde, meydana gelecek olan kaza, hasar ve benzeri olaylardan Kano Federasyonu sorumlu olmayacaktır.

GÖREVLİLER TALİMATI

 a) Reglemanda da görevlendirme ve iç görevlendirme bölümleri bulunmaktadır. İç görevlendirme müsabaka esnasında Federasyon Başkanı ile Rafting genel koordinatörünün vermiş olduğu görev dağılımı ile şeklini belirler. b) Şampiyona da görev alan sporcu, hakem ve bütün kurullar şampiyona başlama tarihinden bitiş tarihine kadar olan zaman diliminde görevli sayılacak olur yirmi dört saat esasına göre görev disiplinin de olmaları zorunludur. c) Şampiyona esnasında görevli kişilerin, Reglemanda belirlenen iç görevlendirme bölümünde, görev alanları ve sorumlulukları belirtilmiştir. Bu görev alanları ve sorumlulukları müsabaka direktörünün sorumluluğundadır. d) Müsabakalarda görevli olan personelin ve sporcuların, yirmi dört saat görev bilincinde olma zorunluluğu vardır. Buna göre şampiyona esnasında ve sonrasında organizasyona katılan bütün ekiplerin bu kurallara uyma zorunluluğu vardır.

Bu kurallarda, Kafilelerin; 1. Yarış organizasyonu direktörünün belirlediği alan dışında olmaları, yarış alanlarını terk etmesi ve kontrolsüz alana dağılımı, 2. Alkolü içecek tüketimi, yarış alanların da tütün mamulleri kullanımı, 3. Şehri rahatsız edici davranışları, konaklama alanlarına maddi hasar vermesi, yönetim ekibine sinkaflı sözlerle itiraz etmesi ve karşı koyması, kılık-kıyafet düzenini bozması yasaktır. Bu ve bunun gibi eylemlerinde, ilgili birimler tarafından rapor düzenlenerek, Federasyon disiplin kuruluna sevk edilecektir.

ORGANİZASYON PROGRAMI

 04- MAYIS PERŞEMBE Saat 09:00-18:00 Zorunlu Antrenman Melen çayı Saat 19:30 Teknik ve Hakem Toplantısı Dokuzdeğirmen köyü 05- MAYIS CUMA Saat 10.00:12.30 Tüm Takımlar Yarışları Melen çayı Saat 12:30-13:30 Öğle yemeği Saat 14.00:15.30 Tüm Takımlar Yarışları Melen çayı 06- MAYIS CUMARTESİ Saat 10.00:12.30 Tüm Takımlar Yarışları Melen çayı Saat 12:30-13:30 Öğle yemeği Saat 14.00:15.30 Tüm Takımlar Yarışları Melen çayı Saat 17.00:18.00 Kapanış Seremonisi Dokuzdeğirmen köyü Not : Regleman tarihi öncesi hiç bir takım ve görevli ilgili alana gitmeleri yasaktır. Yarışma Tertip Kurulu gerekli gördüğü hallerde programda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Bu talimata ve Federasyonunu diğer talimatlarına aykırı davranan sporcu, teknik sorumlu ve yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililer hakkında Türkiye Kano Federasyonu Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. YARIŞMA TERTİP KURULU Gürkan KÖSE Rafting Genel Koordinatörü Hamza DERECİ Yarışma Direktörü Adem AKTAŞ MHK Başkanı 4 TALİMATTA DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi Kano Federasyonu tarafından yetkilendirilen Yarışma Tertip Kuruluna aittir. Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim. Alper Cavit KABAKÇI Türkiye Kano Federasyonu Başkanı


Editör: Medya Laz