Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, son günlerde gündeme gelen özel öğretim kurumlarında yer alan 'Atatürk köşesinde; Atatürk büstü, fotoğrafı, Gençliğe Hitabe, İstiklâl Marşı kaldırıldı' haberinin yeni bir haber olmadığını, 2012-2015 yılında eğitim-iş sendikası olarak bu duruma karşı dava açtıklarını ve kazandıklarını belirtti.GÜLİN ÖZDEMİR / BURSADA BUGÜN/BURSA İGFA- Milli Eğitim Bakanlığı, 2015 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan bir yönetmelik ile özel okullarda 'Atatürk Köşesi' bulundurma zorunluluğunu kaldırmıştı. Bunun üzerine Eğitim-İş Sendikası düzenlemenin 'yürütmesinin durdurulması ve iptali' amacıyla dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi'de yürütmeyi durdurdu. Bakanlık ise bu kararın kaldırılması için İdarİ Dava Daireleri Kurulu'na başvurmayı kararlaştırdı. Ancak Danıştay 8. Dairesi davayı esastan gündemine alarak nihaî kararını verdi. Danıştay kararında, "Milli eğitim sisteminin temel amacının, Türk Devletini ve Milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, Türk Milleti'nin bütün fertlerinin, Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi olduğu" vurgulandı.

Son günlerde gündeme gelen "MEB özel öğretim kurumları ile ilgili mevzuatı değiştirdi; Atatürk ilkeleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmek amacı çıkarıldı ve Atatürk Köşeleri'ne Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni koyma zorunluluğu da kaldırıldı" haberine karşı Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy'dan açıklama geldi. Başkan Toy, "MEB Özel eğitim kurumlarında uygulanmak istendi fakat 2012 yılında eğitim-iş sendikası olarak açtığımız dava neticesinde bu uygulama yapılamadı. 2015 yılında da yaygın eğitim kurumlarında aynı şeyi yapmak istediler.

Atatürk köşesi, İstiklâl Marşı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi kaldırılmak istendi. Bunun sonucunda biz tekrar dava açtık ve davayı kazandık. Uygulamaya girilmedi. Haber aslında geriye dönük bir haber. Eğitim-iş sendikasının kazandığı ve kaldırılmasının mümkün olmadığı bir haber. Şu an bu konu sosyal medyaya tekrar düştü ama yeni bir haber değil. Bazı sayfalar Cumhuriyet gazetesinden alarak bunu paylaşmışlar. Cumhuriyet gazetesiyle de konuştuk. Kendileri de 2012 yılında yayınladıkları bir haber olduğunu ifade ettiler" şeklinde konuştu.

Kaynak: igf