“Kadınların ve Kızların İnsan Hakları” başlıklı eğitim uygulamalarında “Kadının İnsan Hakları, Anayasal Haklar ve Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Şiddete Karşı Stratejiler, Kadının Ekonomik Hakları, İletişim, Toplumsal Cinsiyet Rollerine Duyarlı Çocuk Eğitimi ve Çocuk Hakları, Kadın ve Cinsellik, Kadın ve Doğurganlık Hakları, Kadın ve Siyaset, Feminizm ve Kadın Hareketi, Kadın Örgütlenmesi, Türkiye’de ve dünyada kadın örgütlenmesi, Biz De Varız Derneği kuruluş hikâyesi, Toplumsal Cinsiyet, Biyolojik ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farkın açıklanması, Toplumun cinsiyet rolleri, Toplumsal Cinsiyet rollerinin oluşturulması, inşa edilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik mekanizmalar, Kız çocuklarının Hakları, Kız çocuklarının haklarını belirleyen uluslararası mevzuatlar, 21’inci̇ Yüzyılda Sosyal Değişimin Aktörleri̇ Olarak Kız Çocukları, Dünya Kız çocukları Günü kutlaması için beyin fırtınası” konu başlıklarında eğitimler verilmiştir.
“STÖ’ler ile Ortaklıklar ve İşbirliği” başlıklı eğitim uygulamalarında “Ortaklık Kavramına Yaklaşımlar, Katılımcı Ortaklık Aşamaları-Arnstein Modeli, Tanışma Oyunları, Bilgi fuarı, Ortaklığın Önündeki Engeller, STÖ ve Kamu Sektörlerine İlişkin Katılımcı Görüşleri (Kavramlar), İletişim, STK ve Kamu Sektörlerine İlişkin Katılımcı Görüşleri (Bakış Açıları), Ortaklık Kavramı, Ev Ödevi I: Paydaş Belirleme ve Paydaş Analizi, KEFE Analizi” konu başlıklarında eğitimler verilmiştir.
Proje kapsamında son olarak Aktif ve Bilinçli Üyelik Eğitim Programı uygulaması yapılacak ve proje faaliyetleri tamamlanacaktır.
YAŞAR YEĞEN

2024 Yaş Çay Fiyatı Ne Kadar Olacak? 2024 Yaş Çay Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Editör: Medya Laz