Enver Atagün Inş. Yük. Müh. İnşaat ve Madencilik sektöründe mühendislik, proje, sürekli gelişim ve halkla ilişkiler yönetiminin her seviyesinde 35 yıldan fazla deneyime sahibim.

Kariyerim boyunca yollar, köprüler, limanlar, atık su arıtma tesisleri, içme suyu, derin deniz deşarj boru hatları, atık depolama alanları, endüstriyel tesisler gibi birçok projenin fizibilite, mühendislik, proje yönetimi, ihale, sözleşme ve yapım süreçlerini yönettim.

Çalışmalarım sırasında, sosyal ve yasal izinlerin alınması için farklı kültürlere sahip yerel topluluklar ve kamu kurumlar ile ilişkileri yürüttüm.

Sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen ve Çayeli Bakır İşletmeleri tarafından desteklenen, Büyükdere Vadisi İskân Vakfının kurucu üyeliği ve yöneticiliği görevlerini yürüttüm.

2009 Yerel seçimlerinde, Rize Belediye Meclisi üyesi olarak kampanya çalışmalarına destek oldum ve seçime katıldım.

Toplumsal katılımı ve fikir birliği sağlayarak, daha sağlıklı, bilgili, üretken ve sosyal bir kent oluşumuna liderlik etmek için belediye başkanlığına adayım.

Editör: Medya Laz