Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla örnek bir gündüz hizmet merkezinin yapılanma ve işleyiş sürecini içeren bir rehber hazırladı. ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireyler ve ailelerinin güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin yarı sıra kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen kişiler haline gelebilmesi konusunda gündüz hizmet merkezleri önemli bir yer tutuyor.

Gündüz hizmet merkezlerinde engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla engelli bireyler ile ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmeti, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmetleri tam gün, yarım gün veya seanslı olarak sunuluyor.
 
2021 yılı Kasım ayı itibarıyla Bakanlığa bağlı engelli bireye yönelik hizmet veren 25 müstakil, 104 kuruluşa bağlı olmak üzere toplam 129 gündüz bakım merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde 1.159 engelli birey ve ailesi hizmet alıyor.
 
Rehberden, il müdürlüklerinin yanı sıra, gündüz hizmet merkezi açmayı planlayan belediyeler, STK'lar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların da yararlanması amaçlanıyor. Hizmetin yerelde engelli bireylere ve ailelerine en yakın yerde sunulması, erişilebilirliğin kolaylaştırılması ve ihtiyaca göre tasarlanmış olmasının önemi vurgulanıyor.
 
Rehbere https://www.aile.gov.tr/media/97638/engelli_bireylere_-yonelik_-gunduz_-hizmet_-merkezi_-rehberi.pdf adresinden ulaşılabiliyor.