Biz De Varız Derneği yaptığı açıklamada;

Engelli Kadınların Sivil Topluma Engelsiz Katılımı Eylem Planı Hazırlanmış ve bu Planın İzleme Birimi oluşturulmuştur.

" Avrupa Birliği’nin desteklemiş olduğu Güçlü Kadınlar için Sivil Toplum Diyaloğu Projesi ‘’Engelli Kadınların Sivil Topluma Engelsiz Katılımı’’ başlıklı uluslaarası çalıştayı 27-29 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmişti. Bu çalıştaya 5 çek, 5 Litvan ve 5 Eston Sivil Toplum Kuruluşu  temsilcisi ve 30 Türk kadın Aktivist katılmıştır.

Bu çalıştayda ’’Engelli Kadınların Sivil Topluma Engelsiz Katılımı Eylem Planı’’ hazırlanmıştır. Eylem planının etkili ve güçlü bir şekilde uygulanması için 10 kişilik ’’Engelli Kadınların Sivil Topluma Engelsiz Katılımı Eylem Planı İzleme Birimi’’ oluşturulmuştur.

İzleme birimi toplantısında, projemizin ortaklarıyla (Gender Studies, o.p.s., Çek Cumhuriyeti, Estonian Disabled Women’s Association, Estonya ve Lithuanian Women’s Society, Litvanya) telekonferans görüşmeleri yapılmıştır. Proje ortakları ayrı ayrı görüşlerini bildirmiş ve tecrübelerini bizimle paylaşmışlardır. Telekonferans görüşmesinin amacı, engelli kadınların konumlarını güçlendirmek için Türkiye ve AB üye devletleri Sivil toplum kuruluşları arasında bilgi alışverişini ve sürdürebilir işbirliğini geliştirmektir.

İzleme birimi toplantısında, her katılımcı Eylem planı ile ilgili görüşlerini beyan etmiştir."ifadelerini kullandı.

Editör: Tunahan Kalender