Gökçe KARAKÖSE, Osman BAKIR / İSTANBUL, (DHA)-   GELECEĞİNİ Kuran Genç Kadınlar Projesi toplantısında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Her alanda kadınların statüsünün yükselmesi için çalışıyoruz. NEET grubu, 18-29 yaş arasındaki bütün NEET ama özellikle genç kadınlar bizim için hazine değeri taşıyor" dedi.  
Türkiye'de 'ne eğitimde ne de istihdamda yer alan' (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı desteğiyle Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi başlatıldı. Projenin pilot illeri Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olarak belirlendi.   Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı toplantıda Türkiye'de 18-29 yaş aralığındaki ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin (NEET) oranının yüzde 37.4 seviyesinde olduğu belirtildi. Ayrıca, Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamdaki erkeklerin oranı yüzde 24.4'ken kadınlarda bu oranın yüzde 50.5 olduğu ifade edildi.  

"HER ALANDA KADINLARIN STATÜSÜ YÜKSELSİN DİYE ÇALIŞIYORUZ" 
Toplantıda konuşan  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Her alanda kadınların statüsünün yükselmesi için çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerimizle iş birlikleri yaparak projelerimizi yürütüyoruz. Son yıllarda gelişmiş ülkelerin yoğunlaştığı konuların başında genç işsizliği geliyor. Genç işsizliğinden daha derin ve karmaşık bir bağlamı içeren farklı bir gerçekle karşı karşıyayız var. NEET gençler, kavram olarak cesareti kırılmış gençlerin yanı sıra hastalık, engellilik, bakım sorumluluğu ve ev işlerine katılma gibi, istem dışı nedenlerle ekonomik olarak aktif olamayan bireyleri de kapsıyor" dedi.   

GENÇ KADINLAR BİZİM İÇİN HAZİNE DEĞERİ TAŞIYOR 
Türkiye nüfusunun 3'te 1'inin 18 yaş altı olan dinamik bir nüfus olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, "Türkiye olarak en önemli zenginliğimiz insan kaynağımız. Nitelikli insan kaynağımızın avantajını yaşıyoruz. Türkiye aynı zamanda çok hızla yaşlanan bir ülke. Yaşlanma hızımız dünyadaki benzer örneklerin önünde seyrediyor. Nüfusun yaşlanma eylemine girmesiyle demografik fırsat penceresi bizim için de ağır ağır kapanıyor. Genç ve dinamik nüfusumuzun avantajını şimdiden geleceğe yönelik bir kazanıma dönüştürmeli ve bu avantajı sürdürülebilir kılmalıyız. NEET grubu, 18-29 yaş arasındaki bütün NEET ama özellikle genç kadınlar bizim için hazine değeri taşıyor. Bir taraftan hızla yaşlanan nüfus, yaşlanmanın hem ekonomik hem sağlık ve sosyal etkilerini, gelecekteki yansımalarını da bugünden durdurmak ve bir şekilde olumluya çevirmek istiyorsak biz bu grubu son derece üretken kılmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.  

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE DAHİL OLMAMASININ EN BÜYÜK NEDENİ EV İŞLERİYLE MEŞGUL OLMA  
TÜİK verilerini paylaşan Bakan Derya Yanık, "Gençlerin karşılaştıkları sosyo ekonomik zorluklar ve riskler hem bireysel hem de toplumsal gelişmeleri olumsuz etkileyecek ve geleceğe yönelik kaygılarımızı artıracak nitelikte. NEET gençlerin tespiti ve iş piyasasına, eğitime dahil edilebilmeleri yalnızca onların kişisel yararına değil aynı zamanda toplumun sosyal ve ekonomik yönden refahının artmasına da önem sağlayacak. TÜİK 2021 yılı 3'üncü çeyrek verilerine göre ne eğitimde ne istihdamda yer alamayan 15-24 yaş grubu nüfusumuz 3 milyon 115 bin kişi. 3 milyon 115 bin gencin yaklaşık 2 milyonu kadın. Kadınların iş gücüne ve sosyal hayata katılımını engelleyen bir çok farklı başlık var. Aile içi rol ve sorumluluklar, bakım yükü, erken yaş evlilikleri, düşük eğitimler gibi farklı başlıkları sayabiliriz. Verilere göre kadınların iş gücüne dahil olmama nedenleri arasında ev işleriyle meşgul olma oranı yüzde 47.7" dedi.  

KADINLARA EKOSİSTEM OLUŞTURULDUĞUNDA BAŞARI HİKAYELERİ GELİYOR 
Bakan Derya Yanık, konuşmasının devamında şunları söyledi: 
"Kadınlara bir ekosistem oluşturulduğunda müthiş başarı hikayeleriyle karşılaşıyoruz. Bazen sadece engelleri ortadan kaldırmak bile yetiyor. Ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyan planda, gençlerin istihdamına çok geniş yer veriliyor. Geleceğe yönelik hedeflere ulaşmada stratejimizi güçlendirecek her proje ve çabaya büyük önem veriyoruz. Bu projenin örnek teşkil edecek projelerden birisi olacağına inanıyorum. Mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmalarını yapmak, eğitim programları hazırlamak, politika geliştirmek, dijital ortamda NEET kadınlara fırsatlara ulaşmalarını sağlamak gibi faaliyetleri içeren projemizi hep birlikte çok kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla oluşturduğumuzu düşünüyorum. 3 yıl sürecek olan ve çok paydaşlı olarak yürüteceğimiz projemizin ülkemiz genç kadınları için hayırlı olmasını diliyorum."
 
KADINLARIN EKONOMİK HAYATA KATILIMI HAYATİ BİR UNSUR 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de, kadınların çalışma hayatına katıldığında ülkelerin kalkınma sürecinin daha hızlı olduğuna dikkat çekerek, "Genç kadınlar adına yapılacak her çalışmada yer alacağımızı belirtmek isterim. Kadınların ekonomik hayata katılımının hayati bir unsur olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor" dedi.  
(FOTOĞRAF)

Kaynak: dha