Çay memleketinin bereketli topraklarında doğan Ardeşenin Sesi Gazetesi, tam 51 yıldır yayın hayatını sürdürmektedir…

Yarım asrı aşmış olarak yayın hayatını sürdüren Ardeşeninsesi 51. yaş gününe kurucuları meslekte saygıdeğer Av. Sedat Kahya ve sevgili meslektaşımız Ardeşen Gazetecilerin Abisi Ahmet Özcan’sız, imtiyaz sahibi sayın Cevriye Kahya hanımefendi, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kahya, Yazı İşleri Müdürü ve basın emekçisi arkadaşları ve de okuyucuları birlikte buruk bir şekilde giriyor.

Yarım asır önce 25 Ocak 1973’de kurulan ve çok sayıda ismi bünyesinde barındırarak günümüze kadar gelen gazete, çok değerli okuyucularıyla kurduğu güven ve sevgi bağıyla sağlam bir şekilde ayakta kalmış, güçlenerek bugün 51 yaşına basmıştır…

Ardesenin Sesi

Medyalaz Haber Ailesi Olarak Gazetenin kurucuları sevgili  Av. Sedat Kahya ve sevgili meslek büyüğümüz Ahmet Özcan’ı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz ve  51 yıldır yayına devam eden Ardeşenin Sesi Gazetesinin İlk Yazısı Av. Sedat Kahya'nın kaleminden Paylaşıyoruz.

Ardesen Sesi Gazetesi

BAŞ YAZI

Eksilmez; Ardeşen için 7/24 çalışıyoruz Eksilmez; Ardeşen için 7/24 çalışıyoruz

BAŞLARKEN

Önce, Ardeşen’in Sesi Gazetesini Muhterem hemşerilerimize sunmakla sonsuz zevk duymaktayız.

Gazete, toplumların en önde gelen medeni ihtiyaçlardandır.

Biz bu ihtiyaçların neler olduğunun izahı yoluna gitmeyeceğiz.

Zira ikiyüz seneden fazla bir zamandan beri basın, toplumlara yön veren en kudretli araç olduğunu kabul ettirmiştir.

Bası, dünya çapındaki rolünü, diğer haber alma araçları paylaşma yoluna gidiyorsa da çevre haberleri yönünde, evvelki etkisini hala sürdürüyor.

Yurt Haberleri gazete, Radyo ve televizyon vasıtasıyla günü gününe imkânımız olduğu halde, ilçemizin bir mahallesinde veya köyünde geçen olaylardan haberimiz olmuyor.

Hâlbuki; insan tabiatını en çok ilgilendiren önce kendi çevresidir.

Bunun sonucu olarak da bütün öğretmenlerimiz tabi üye ve muhabirimiz olarak kabul ediyoruz.

Gazetemiz eğitim ve öğretim konularında öncelik tanıyacak.

 Sütunlarımızı öğretmen ve öğrencilere açık tutmak suretiyle kabiliyetli öğretmen ve öğrencilere, kabiliyetleri olduğu sahada makale, şiir, fıkra ve hikâyeler verebilirler.

Okullar arasındaki yazışmalar, haberleri ve çalışma konularını birbirine duyurma olanağı vereceğiz.

Ayrıca, ümit ve mesleki tartışmalar yapılabilecek.

Okullardaki faaliyetler bize duyurulacak veya gazeteci arkadaşlar yerinde görmek suretiyle, çalışmalar gazete sütunlarına geçecek.

Böylece mükafatsız emekler manen tatmin imkanı bulacaktır.

Gazete, yazılı haberleşme aracı olduğu için daha geniş kitleyi ilgilendirecek ve bunun sonucu olarak, daha tesirli bir baskı aracı olacaktır.

Kasabamızın dertleri dile getirilecek, sosyal hayatımızdaki eksik yönlerimiz imkânlarımız nispetinde yetkili kişilere eleştirilmek suretiyle de kendimizi daha mükemmele doğru yön almış olacağımızı düşünmekteyim.

Bu durumlar muvacehesinde, hemşehrilerimizden dileğimiz, bütün yeni tekebbürlerin muhtaç olduğu desteğin esirgenmemesidir.

Başkaca tasarlanmış olduğumuz hizmetleri gelecek sayıda sunmak üzere saygılar.

Avukat ve Gazetesi Merhum Sedat KAHYA

Editör: Medya Laz