Ardeşen Gazeteciler Dernek Başkanı Salih Navdar ve Beraberindeki Dernek Üyeleri Necmettin Yarıcı, Ömer Faruk Zenginal, Hakan Buçan ve Ali Zenginal’den oluşan heyet, misyonu yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak olan İHH Rize Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Emiroğlu’na bir ziyarette bulundu.


Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzlukların giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak adına kurulan İHH İnsani Yardım Vakfının her faaliyetinde gönüllülük esaslı bulunmak istediklerinin altını çizen Ardeşen Gazeteciler Dernek Başkanı Salih Navdar; “Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak adına çaba harcayan ve çalışan tüm İHH Gönültaşlarına teşekkür ederiz.

İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek adına biz gazetecilere ne düşerse İHH İnsan Yardım Vakfımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isterim.

Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak adına iyiliği her yerde yaşatmaya çalışan İHH Rize Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Emiroğlu başta olmakla birlikle tüm üyelere ve Gönüldaşlarınıza muvaffakiyetler dilerim.” İfadelerini kulandı.

İHH Rize Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Emiroğlu ziyaretle ilgili Ardeşen Gazeteciler Dernek Başkanı Salih Navdar ve beraberindeki heyete teşekkür ettikten sonra İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkında bilgiler verdi.

Emiroğlu sözlerine şöyle devam etti; “İHH İnsani Yardım Vakfı bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır. 

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 123 ülkeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

İHH İnsani Yardım Vakfı misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre; Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde, Afet bölgelerinde, Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde faaliyet yürütmektedir.” Dedi.

Öte yandan İHH İnsani Yardım Vakfı Üyelerini; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) danışman statüsünde üyelik, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) danışmanlık statüsünde üyelik, İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF) meclis üyeliği, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) üyeliği, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) üyeliği ve Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA) oluşturmakta.Editör: Medya Laz