Ardeşen Eğitim , Kültür ve Dayanışma Vakfı 2023-2024 Döneminde 150 Öğrenciye 8 Ay Boyunca Aylık 500 TL  BURS verecek...

Ayrıca AYS 2023 sınav yerleştirme sonuçlarına göre  başarı sıralaması  0-5000 arasında olanlara aylık  2000 TL , 5000-10000 arasında olanlara aylık 1500 TL burs verilecek.

Burs Başvuru tarihleri : 16 EKİM  2023 - 10KASIM  2023

Burs Başvuru Adresi: Ardeşen Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı Hizmet Binası

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi  Yanı

Ardeşen /RİZE

 Ardeşen Eğitim,Kültür ve Dayanışma Vakfı İletişim Telefonu : 0 506715 71 53

https://i.hizliresim.com/chkgsib.png

 

Burs Almada Öncelik Sıralaması;

 

1-Ardeşen Nüfusuna Kayıtlı Olması Gerekir.

2-Anne Ve Baba Olmayışı – Yetim Oluşu.

3-Şehit Veya Gazi Çocuğu Olması.

4- İki Kardeş Üniversitede Okuması

5-Baba İşsiz Olması-Maddi Yönden Yetersiz Oluşu.

6-Ailede Birden Fazla Çocuk Sayısı Olması Ve Okuyor Olması.

7-Öğrencinin Kız Olması.

8-Öğrencinin İyi Bir Bölümde Okuması. Mutlaka 4 Yıllık Olmalı.

9- Özel Üniversite Ve 2 Yıllık Okuyanlara Burs Verilmez

 

Burs Başvuru Koşulları;

• T.C. Vatandaşı Olmak

• Lisans Öğrencisi Olmak

• Karakteri Ve Milli Duyguları Bakımından Sağlam Ve Güvenilir Olmak

• Malvarlığı Ve Gelir Durumuna Göre Maddi Desteğe İhtiyacı Olmak

• Kazanç Getiren Herhangi Bir İşte Çalışmamak

• Üst Sınıfa Geçmiş Olmak (Ara Sınıflar İçin)

• Başvuru Tarihinden En Az Son İki Ay Önce Ailesi Veya Kendisinin Ardeşen’de İkamet Ediyor Olması Ve Ardeşen’de İkametinin Devam Ediyor Olması

 

Kimlere Burs Verilmez;

 

• Vakıf Üniversitesi Öğrencileri

• Açık Öğretim Öğrencileri

• Uzaktan Öğretim Öğrencileri

• 25 Yaşından Büyükler

• Öğrenim Görmekte Olduğu Öğretim Kurumlarında, Eklentilerinde, Kalmakta Olduğu Yurtta, Öğretim Kurumu Veya Barındığı Yurdun Dışında, Münferiden Veya Topluca Her Ne Şekilde Olur İse Olsun Anarşi Ve Terör Olaylarına Karışan, Öğrenim Özgürlüğünü İhlal Edici (Direniş, Boykot, İşgal, Yazı Yazma, Resim Yapma, Slogan Atma Vs.) Davranışlarda Bulunan Bu Fiillere Eksik Veya Tam Teşebbüste Bulunan, Üzerinde Veya Kendi Kullanımına Bırakılmış Yerlerde Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar Vs. Tüm Kesici, Delici, Yakıcı, Boğucu, Ezici, Parçalayıcı, Eza Ve Cefa Verici Olarak Salt Saldırı Ve Savunmada Kullanılmak Üzere, Özel Nitelikte Yapılmış Olan Her Türlü Suç Aletlerinden Birini Veya Bir Kaçını Bulunduran Öğrenciler

Ardeşen'de Renkli Bir 23 Nisan Kutlaması: 1. Çocuk Şenliği Ardeşen'de Renkli Bir 23 Nisan Kutlaması: 1. Çocuk Şenliği

• Üstteki Bentte Belirtilen Fiillere İstinaden Öğretim Kurumlarının Disiplin Kurullarınca Herhangi Bir Ceza Verilmiş Olan Öğrenciler

• Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunan Öğrenciler Başvuru Yapamaz.

 

 

 

 

Gerekli Belgeler ;

 Vakfımıza Burs İçin Başvururken, Ardeşen Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı Tarafından Oluşturulan Burs Başvuru Formu Doldurulmak Zorundadır. Başvuru Formunun Eksik Doldurulması Yada Evrakların Eksik Olması Durumunda Yapılan Başvuru Geçersiz Sayılacak Ve Kesinlikle Değerlendirmeye Alınmayacaktır.

• LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)

• Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi

• Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)

• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyadı yazılmalıdır.)

 

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrenciler Aşağıdaki Belgeleri Ayrıca Vakfımıza İbraz Etmek Zorundadırlar.

 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)

• Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

• Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler

• Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu

• Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi

• Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)

• Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

• Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi

• Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

• Mezun olduktan sonra işe girdiğinde öğrenci bursu vereceğine dair taahhütnam

Editör: Medya Laz