Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma  Vakfı 2022 - 2023 Eğitim Öğretim  döneminde verilecek burslar ve diğer vakıf faaliyetleri  ile ilgili yönetim kurulutoplantısı ,  aynı zamanda  DOKAP  YÖNETİM KURULU BAŞKANI   olan HAKAN GÜLTEKİN başkanlığında  yapıldı.

Vakıf yönetim kurulunca  ;

1-Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma  Vakfı  yönetim kurulu 2022– 2023 Eğitim Öğretim  döneminde  toplamda 200 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca  aylık 350 TL burs verilmesi  ve  Burs başvurularının 19 Eylül 2022  -21 EKİM 2022 tarihleri arasında KABUL edilmesi  kararlaştırdı.

2- Ardeşen  Eğitim Kültür  ve  Dayanışma  Vakfı  yönetim kurulu geçen yıl olduğu gibi bu yılda TÜRKİYE GENELİ  YKS başarı sıralamasına göre burs vermeye devam edecek ;

İLK 5000 ‘deki Öğrencilere aylık 2000 TL   ( YILLIK TOPLAMDA  16.000 TL )

           5000-10000 ‘deki Öğrencilere aylık1500 TL( YILLIK TOPLAMDA  12.000 TL)

           10000-15000 ’deki Öğrencilere aylık1000 TL(YILLIK TOPLAMDA   8.000 TL )

15000-20000 ’deki Öğrencilere aylık 750 TL   (YILLIK TOPLAMDA    6.000 TL )

burs verilmesini kararlaştırdı.

Burs Başvuru tarihleri : 19 EYLÜL 2022 - 21 EKİM  2022

Burs Başvuru Adresi: Ardeşen Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı Hizmet Binası

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi  Yanı

Ardeşen / RİZE

İletişim Telefonu : 0 506 715 7153

Burs Başvuru Koşulları;

• T.C. Vatandaşı Olmak

• Lisans Öğrencisi Olmak

• Karakteri Ve Milli Duyguları Bakımından Sağlam Ve Güvenilir Olmak

• Malvarlığı Ve Gelir Durumuna Göre Maddi Desteğe İhtiyacı Olmak

• Kazanç Getiren Herhangi Bir İşte Çalışmamak

• Üst Sınıfa Geçmiş Olmak (Ara Sınıflar İçin)

• Başvuru Tarihinden En Az Son İki Ay Önce Ailesi Veya Kendisinin Ardeşen’de İkamet Ediyor Olması Ve Ardeşen’de İkametinin Devam Ediyor Olması

Kimlere Burs Verilmez;

• Vakıf Üniversitesi Öğrencileri

• Açık Öğretim Öğrencileri

• Uzaktan Öğretim Öğrencileri

• 25 Yaşından Büyükler

• Öğrenim Görmekte Olduğu Öğretim Kurumlarında, Eklentilerinde, Kalmakta Olduğu Yurtta, Öğretim Kurumu Veya Barındığı Yurdun Dışında, Münferiden Veya Topluca Her Ne Şekilde Olur İse Olsun Anarşi Ve Terör Olaylarına Karışan, Öğrenim Özgürlüğünü İhlal Edici (Direniş, Boykot, İşgal, Yazı Yazma, Resim Yapma, Slogan Atma Vs.) Davranışlarda Bulunan Bu Fiillere Eksik Veya Tam Teşebbüste Bulunan, Üzerinde Veya Kendi Kullanımına Bırakılmış Yerlerde Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar Vs. Tüm Kesici, Delici, Yakıcı, Boğucu, Ezici, Parçalayıcı, Eza Ve Cefa Verici Olarak Salt Saldırı Ve Savunmada Kullanılmak Üzere, Özel Nitelikte Yapılmış Olan Her Türlü Suç Aletlerinden Birini Veya Bir Kaçını Bulunduran Öğrenciler

• Üstteki Bentte Belirtilen Fiillere İstinaden Öğretim Kurumlarının Disiplin Kurullarınca Herhangi Bir Ceza Verilmiş Olan Öğrenciler

•   Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunan Öğrenciler Başvuru Yapamaz.

Gerekli Belgeler ;

Vakfımıza Burs İçin Başvururken, Ardeşen Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı Tarafından Oluşturulan Burs Başvuru Formu Doldurulmak Zorundadır. Başvuru Formunun Eksik Doldurulması Yada Evrakların Eksik Olması Durumunda Yapılan Başvuru Geçersiz Sayılacak Ve Kesinlikle Değerlendirmeye Alınmayacaktır.

• LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)

• Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi

• Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)

• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyadı yazılmalıdır.)

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrenciler Aşağıdaki Belgeleri Ayrıca Vakfımıza İbraz Etmek Zorundadırlar.

• “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)

• Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

• Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler

• Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu

• Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi

• Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)

• Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

• Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi

• Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

• Mezun olduktan sonra işe girdiğinde öğrenci bursu vereceğine dair taahhütname

Editör: Tunahan Kalender