Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) genelgesi gönderildi.

"Kamuoyunda gündem olduğu gibi 5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalı" denilen genelgede; sağlık tesislerinde aktif görev yapan hekimlerin aylık çalışma programlarının nitelikli planlanacağı, randevu aralıklarının hekimler tarafından oluşturularak, başhekimliklerce onaylanacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, MHRS'nin hasta memnuniyeti öncelenerek etkin kullanılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla genelge yayımladı. 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgede; hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi ve hizmete erişim konularında planlamanın hassasiyetle yapılması ve yürütülmesi hususlarına değinildi. Genelgede, bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde, MHRS kapsamında verilecek muayene randevusu hizmetlerine ilişkin usul ve esasların, MHRS Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile oluşturulduğu belirtildi.

'BAŞHEKİMLER SORUMLU'

Genelgede il sağlık müdürünün; MHRS hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, "MHRS'ye ilişkin süreçler, il sağlık müdürünün sorumluluğunda kamu hastaneleri başkanı ile birlikte yürütülmektedir. Sağlık tesislerinde MHRS uygulamalarının planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden, hekim çalışma cetvellerinin sisteme girilmesinin sağlanması, takip edilmesi, çalışma cetvellerinin izin ve görevlendirmeler dikkate alınarak düzenlenmesinden, randevulu hastaların randevu saatinde muayene olabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınması, hastaların sağlık tesisinden ayrılmadan önce uygun görülen ilk muayene ve kontrol randevularının verilmesine ilişkin süreçlerin planlanmasından başhekimler sorumludur" denildi.

'RANDEVU ARALIKLARI HEKİMLER TARAFINDAN BELİRLENMELİ'

Hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibinin, hizmete erişim ve hasta memnuniyeti açısından öncelikli olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: 

"Bu minvalde; sağlık tesislerinde aktif görev yapmakta olan hekimlerin aylık çalışma programları nitelikli şekilde planlanmalı. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde az zamanda çok hasta bakılarak değil yaygın poliklinik hizmeti planlanarak randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalı. Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalı. Kamuoyunda gündem olduğu gibi 5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalı. MHRS’ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalı. İhtiyaç duyulması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmalı. Bakanlığımız Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) ekranlarından MHRS verileri il sağlık müdürlükleri ve başhekimliklerce takip edilerek gerekli tedbirler alınmalı. MHRS ile ilgili süreçlerin yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak hassasiyetle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

Editör: Medya Laz