Denetimsiz Teleferikler Can Almaya Devam Ediyor

Karadeniz bölgesinde özellikle Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun da yoğun olarak kullanılan teleferikler can almaya devam ediyor.

Denetimsiz Teleferikler Can Almaya Devam Ediyor

Konuyla ilgili Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Rize İl Temsilciliği Başkanı Metin Bıçakçı bir açıklama yaparak, tüm teleferikler belirli bir standarda kavuşturulması ve kayıt altına alınması gerektiğini söyledi. 

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Rize İl Temsilciliği Başkanı Metin Bıçakçı, Teleferiklerin yoğun olarak kullanıldığı; Rize ilinin  değişik yörelerinde taşıma ve ulaşım güçlüğünün önüne geçebilmek amacıyla, özellikle yaş çay taşımacılığında teleferik yoğun olarak kullanılmakta olduğunu ifade ederek, “Ancak standartlara uygun olmaması ve kullanılan malzemelerin yetersizliği nedeniyle zaman zaman teleferiklerde muhtelif kazalar meydana geliyor. İlkel teleferiklerin projesi hazırlanırken herhangi bir mühendislik hizmeti alınmıyor, gelişigüzel imal ediliyor. Aynı şekilde imalat ve montajı da ciddiyetten uzak şekilde yapılıyor ve dikkatsiz ve özensiz kullanılıyor. Teleferiklerin imalat eden kişi veya kuruluşlarında teknik hizmet yeterliliğine sahip olması işin sağlıklı yapılması veya denetlenmesi için önemlidir.” dedi.

 'TELEFERİK KAZALARINDA İNSANLAR ÖLMEKTE VE YARALANMAKTADIR'

Rize ve çevre illerde taşıma ve ulaşım güçlüğünün önüne geçebilmek amacıyla bu teleferiklerin kullanıldığına değinen Bıçakçı, “Özellikle yaş çay taşımacılığında arazilerin engebeli oluşu ve düz olmayışı, insan gücüyle çay, odun veya benzeri malzemelerin taşınmasının zor oluşu nedeniyle ilkel teleferiklerin yoğun olarak kullanılmaktadır. Yöremizde ulaşımın yaya olarak yapıldığı yerlerde insanlarımızın teleferikleri zaman zaman hayvan hatta insan taşımacılığında kullandıkları gözlenmektedir. Ancak can ve mal emniyeti bakımından yeterli güvenlik şartları sağlanamayan bu teleferikler büyük tehlike oluşturuyor. Tam olarak istatistik veri olmamasına rağmen, ilkel teleferik kazaları nedeniyle onlarca kişi ölmekte ve yüzlerce kişi de yaralanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

'TELEFERİK İNSAN TAŞIMACILIĞINDA KULLANILMAMALIDIR!'
Kazaların önüne geçebilmek için uyarılarını sıralayan Bıçakçı şunları söyledi: “Yeni Yapılan teleferiklerde; insan sağlığını tehdit eden, can ve mal güvenliği sağlanmamış teleferiklerin elektrik bağlantısının yapılmaması ve yapılanların devre dışı bırakılması gerekiyor. Tüm teleferikler belirli bir standarda kavuşturulmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Bu ilkel teleferikler, insan taşımacılığında kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü mevcut haliyle bu teleferiklerde yeterli güvenlik önlemleri alınması mümkün değildir. Teleferikler, herkes tarafından kullanılmamalı, bir sorumlusunun olması gerekmektedir. Teleferiklere, teknik detaylarını içeren, projesi çizilmeden, malzeme ve montaj kontrolleri yapılmadan, uygunluk raporu olmadan elektrik bağlanmamalıdır. Mevcut teleferiklerde; işletmeye açılan her bir teleferiğin, bir sorumlusunun taahhütnamesi alınmalıdır. Öncelikle teleferiklerde olması gereken asgari şartların sağlanıp sağlanmadığının hazırlanan bir kontrol listesi kullanılarak bir makine mühendisi tarafından yılda en az 1 kez kontrol edilmelidir. Uygunluğunun tespit edilmesi ve akabinde ilgili mühendis ve oda onayı alınarak ‘Teleferik uygunluk raporu’ verildikten sonra kullanıma sunulması gerekmektedir. Teleferiklerin denetlenmesi ve uygunluk raporu verilmesi, teleferiklerin sadece yük taşıma amacıyla kullanılmasında geçerli olacaktır. Enerji tasarrufu ve Enerji verimliliği dikkate alınarak teleferiklerde uygun dizayn, uygun montaj, uygun kullanım ve malzeme seçiminin yapılması önem arz etmektedir. Teleferikleri imal edilişinde, montajında ve kullanımında teknik hususlara yeterince dikkat edilmediği, bu konuda hiçbir standardın bulunmadığı aşikardır. Teleferiklerin kurulduğu güzergah altlarından insanların yaya yolu vb gibi kullananlarında her an (Yük düşmesi, çarpması vb gibi) bir tehlike ile karşılaşabileceğini bilmeleri gerekir. Yük taşıma amacıyla kurulan bu teleferiklerle insan taşınması ise anlaşılması mümkün olmayan bir davranıştır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER