Sağlık Bakanlığı en az ilköğretim mezunu 5 bin 298 personel alımı! Başvuru...

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu sürekli olarak çalışacak 5 bin 298 personel alımı yapıyor. Peki başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı en az ilköğretim mezunu 5 bin 298 personel alımı! Başvuru...

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere en az ilköğretim mezunu 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı yapıyor. Peki ilanın detayları nelerdir? Sağlık Bakanlığı’nın işçi alım ilanına kimler başvuru yapabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

- Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

- Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;

a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların 04 Eylül 2018 - 13 Eylül 2018 tarihleri arasında işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular İŞKUR sayfası üzerinden yapılacaktır. Buna göre söz konusu ilanın tüm detaylarını görmek için TIKLAYINIZ...

Kaynak: HABER7.COM

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2018, 16:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER