Mektebim Okulları, Rize Pazar'da Açılıyor.

Mektebim Okulları Rize Pazar Kampüsü 2018-19 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Açılıyor.

Mektebim Okulları, Rize Pazar'da Açılıyor.

Mektebim  Okulları Rize-Pazar Kampüsü önümüzdeki Eylül ayında modern ve teknolojik kampüsünde eğitime başlayacak.

Bilgisayar teknolojileri tüm hayatımızı çevrelemeye başladı.Yakın gelecekte geleneksel işlerin bile yazılımlar tarafından yerine getirileceği gerçeği yeni nesillerin kodlama dilini bilmesini zorunlu kılıyor.Bu gerçeğin bilincinde olan Mektebim Okulları, Anaokulundan; İlkokul, Ortaokul  Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesine kadar tüm kademelerde çocukların, oyun kodlama, mobil kodlama, algoritmik kodmala, 3D tasarım ve robotik kazanımlarını elde etmeleri amacıyla müfredatında olan kodlama derslerine büyük önem veriyor. Mektebim’de yer alan kodlama dersleri, çocuklara sadece bilişim becerileri kazandırmayı değil, bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak için önemli bir araç olduğu farkındalığını kazandırmayı da hedefliyor.

Müfredatında kodlama dersi olan Mektebim, kodlama ve onun getireceği sistematik düşünme becerisini öğretiyor. Kodlama eğitimi için Bilişim Garaj Akademisi ile işbirliği yapan Mektebim Okulları, Endüstri 4.0 uygulamalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Mektebim Okulları Rize-Pazar Kampüs Müdürü Eray Alptekin Mektebim öğrencilerinin 'Kodlama', 'Küresel Farkındalık', 'Finansal Okuryazarlık', 'Elektronik Tasarım', 'M-Lead' ve 'E-STEM' dersleriyle geleceğe hazırlanacaklarını söyledi. 

"Günümüzün çağdaş eğitim yaklaşımı öğrencilerin; üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi esası üzerine kuruludur" diyen Alptekin "Çağın gereklilikleri ve teknolojideki gelişmelerle birlikte düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen nesillere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır." dedi. Bu nedenle günümüzde öğrencilerin Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan STEM Bilim(Science), Teknoloji(Techonology), Mühendislik (Engineering), ve Matematik (Mathematic) eğitimi dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil edilmektedir."

ENDÜSTRİ 4.0 YA DA 4'ÜNCÜ SANAYİ  DEVRİMİ

'Endüstri 4.0' ya da '4. Sanayi Devrimi'nin, birçok çağdaş otomasyon sisteminin, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terim olarak karşımıza çıktığını dikkat çeken Alptekin "Peki, günümüzde akıllı fabrika sisteminin oluşmasında önemli bir rol oynayan Endüstri 4.0 dönüşümünde Türkiye ne durumda ve eğitim bu sürecin neresine yer alacak? Endüstri 4.0 ile birlikte Türkiye'de istihdam sorunu yaşanacak mı? Yeni nesil üretim sürecinde eğitim nasıl tasarlanmalı? Gibi birçok soruya cevap aranacak" vurgusu yaptı.

"AKILLI  FABRİKALARIN OLUŞMASINA KATKI SAĞLIYOR"

"Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin internetine (ıOT) ve hizmetlerin internetine dayalı" diyen Alptekin,  şöyle devam etti: "Bu üç yapıda akıllı fabrikaların oluşmasına büyük katkı sağlıyor. Bu süreci tasarlayacak ve akıllı fabrikaların oluşması için gerekli hazırlıkları yapacak olan neslin yetiştirilebilmesi için Endüstri 4.0’ı Yenilikçi Eğitim Programları'yla entegre eden Mektebim, öğrencilerini hayata hazırlıyor. Küreselleşen dünyada öğrencilerini çağın gerekliliklerine göre donatılmış bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edinen Mektebim, Endüstri 4.0’ın teknolojik unsurlarını okul öncesinden liseye kadar uyguluyor."

“KODLAMA EĞİTİMİ YARATICILIĞI OLUMLU YÖNDE TETİKLİYOR.”

 "Kodlama eğitimi alan çocuklar bilgisayar kodlama, robot tasarım-kodlama, web tasarımı, 3D tasarım-üretim öğrenmenin yanında karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 21. yüzyıl kazanımları olarak ifade edilen birçok temel bilgi ve becerileri de elde etme şansını yakalıyor" diyen Alptekin, "Mektebim’de yer alan Kodlama dersleri, çocuklara sadece bilişim becerileri kazandırmayı değil, bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak için önemli bir araç olduğu farkındalığını kazandırmayı da hedefliyor" dedi.  Kodlama eğitimi için Bilişim Garaj Akademisi ile işbirliği yapan Mektebim, Yenilikçi Eğitim Programlarıyla Endüstri 4.0 uygulamalarına katkı sağlayacak Kritik Düşünme Becerileri, M+ Station, İnovasyon, Finansal Okuryazarlık, Küresel Farkındalık, Kodlama, STEM, 3D ve Kodlama uygulamaları ve M-LEAD dersleri ile ürün odaklı çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2018, 16:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER