DERVİŞLİK OLSA İDİ TAÇ İLE HIRKA, BİZ DE ALIRIDK 30'A, 40'A

 DERVİŞLİK OLSA İDİ TAÇ İLE HIRKA, BİZ DE ALIRDIK 30’A, 40’A. TAKVA İÇİN BİRİLERİ ALLAH’DAN KORKMAK VE SAKINMAK DERLER!   Kur’ân-ı Kerîm de Allah böyle söylemiyor. Eğer korkan takva sahibi olsaydı İblis de takva sahibi olurdu. 59 / HAŞR – 16.Ke meseliş şeytâni iz kâle lil insânikfur, fe lemmâ kefere kâle innî berîun minke innî ehâfullâhe rabbel âlemîn(âlemîne). (Münafıkların size vaadleri), şeytanın (vaadlerinin) durumu gibidir. İnsana: “İnkâr et (kâfir ol).” demişti. Fakat, inkâr ettiği zaman: “Muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben, âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım.” dedi. Demek ki korkmak takva değil. Allah’ın veli kullarıysa: Onlar korkusu olmayan kişiler.  10 / YUNUS – 62.E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Muhakkak ki Allah'ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle değil mi? 10 / YUNUS – 63.Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne). Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuşlardır. Takvaya nasıl sahip olunacağını Allah Kur’an’da yazmış ve şöyle diyor. 30 / RUM – 31.Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne). O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın. Tek bir dilek ile yani Allah’a ait ruhu Allah’a ulaştırmayı dileyerek takva sahibi olunuyor. Ruhu Allah’a ulaşan Ermiş evliya oluyor. Aynı zamanda takva sahibi olması onun cennete girmesine de sebep oluyor. 50 / KAF – 31.Ve uzlifetil cennetu lil muttekîne gayre baîdin. Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Allah Kur’an’da her şeyi yazmış ama Artık Kur’an ile amel eden din öğreticileri kalmamış. Onun için insanlar dinini yaşadıkları zannıyla hareket ediyor, fakat kimse kâmil iman sahibi olamıyor. Ne kalp gözleri nede kalp kulakları fayda vermiyor. Allah’a Ruhunu, fizik ve nefsini, sonra iradesini teslim edemedikleri için Allah‘da yardım etmiyor. 39 / ZUMER – 54.Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne). Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız. Allah’ın yardımı olmadan nasıl başaracağınızı sanıyorsunuz ki? İtirazı olan beri gelsin. Allah Kur’an’da böyle söylüyor. Ya kabul edersiniz. Yâda Allahın yardımı olmaksızın iki tarafta da mutsuz olursunuz. 

Hacet namazının kılınışı:
Hacet namazını perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya kandil gecelerinde kılınması asildir. Ama bütün gecelerde kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.

Namazda aşağıdaki âyetler okunur:
1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
2. Rekâtın sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Namaz tamamlandıktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir. Allah’tan mürşid istemek için bu namaz kılındıysa mürsid istenir.
Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kıbleye çevrilerek yan üstü yatılır, 3 Âyetel Kürsî okunur ve Allah’tan mürşid istenir. Eğer kişinin haceti mürşid değil de başka bir hedefe ulaşmaksa (zahirî veya Batıni bir hedef olabilir) o hedefe ulaşmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra baslar. Yanüstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Bas biraz sağa, sola oynatılarak kulakta kalbin atışlarının, basınç sebebiyle rahatça duyulacağı pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atışında “Allah, Allah” diyerek kişi Allah’ı zikr-i hafî ile (yani sessiz olarak) içinden zikredecektir.

Eğer ilk namazdan sonra yatıldığında birşey görülmez ise tekrar tekrar, her perşembeyi cumaya bağlayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de kılınabilir.

ALLAHA EMANET OLUN 
dkusman@yahoo.com

YORUM EKLE